هی ها هی ها بروزترین مرکز خبری ایران و جهان
متن موزیک همه رفتند رضا بهرام

متن موزیک همه رفتند رضا بهرام

این داستان درباره‌ی یک موزیک است که در آن از اینکه همه ما یک روز خواهیم رفت و به دنیای دیگری خواهیم رفت، خوانده میشود. موزیک همچنین به ما یادآور می‌شود که باید از زندگی لذت ببریم و لحظه‌های خوب را به یاد داشته باشیم. متن موزیک همه رفتند رضا بهرام همه رفتند، تا زمستان شد خنده ها مُردند، گریه ارزان شد کو جوانی؟ آرزو ها کو؟ رفته ایم از یاد، یادی از ما کو؟ شاید این بغض آخرم باشد آخرین غمم باشد عاشقانه ای آرام بین درد و غم باشد هر آشنایی غریب است هر نگاهی فریب است با...

مشاهده کامل    > >